top of page

פרויקטים המשרד

שכונה ביישוב מעגלים

בית ספר יסודי שגב שלום

וילה 1 יח"ד - ערערה בנגב

בית מגורים דו קומתי 1 יח"ד - להבים

אל מהנדסון שירותי הנדסה ותכנון

bottom of page